top of page

Активните жени на Велико Търново: Запознай се с Марияна Георгиева

Updated: Jun 11, 2020

ТЯ във Велико Търново представя активните жени на Велико Търново и дава възможност на момичета, и жени с различни истории, и в различни професионални сфери да споделят своите преживявания, препятствията, с които са се сблъсквали и успехите, които са постигнали. На януарското издание на “ТЯ във Велико Търново” ви срещаме с Марияна Георгиева.


Марияна Георгиева, снимка личен архив

Марияна е човек изкушен от образованието. Може би защото е тръгнала от кварталното училище, сблъскала се с трудностите на елитната гимназия и е открила онова, което Чиксентмихай нарича Поток. Тя вярва, че “С образованието можем да се променяме и наистина да ставаме по-осъзнати за самите нас, за хората около нас, за средата, в която живеем. Това обаче изисква образованието да е свободно, зачитащо, приемащо личността – не само на учениците, а и на учителите.

Била е в множество образователни системи и все още мечтае да види България, като място, където училището не е просто адрес на картата или загубени години,  а жива, красива и атрактивна система. Развива подход, наречен “Учителско лидерство”, който цели да събуди потенциала на учителите, за да станат изследователи на работата си.


Марияна споделя убеждението, че “ние възрастните има какво да направим по-добре, за да сбъдват децата мечтите си в България”.


С каква мисъл започваш деня си сутрин? 

Не е мисъл, а по-скоро радост от изгрева над Търново. Всяка сутрин има едни няколко ценни минути на притихване, без мисъл, само чисто възхищение. После мисълта е за близките и за планираното през деня. 

 

Как започна всичко и как стигна дотук? 

Всичко започна с една среща. Имах шансът да работя с един прекрасен датчанин - все още си остава най-добрият психолог, когото познавам. Той ме изкуши за образованието и за това колко е важно то за всеки от нас, и особено за децата, чиито родители не са образовани. 


Какъв пример искаш да дадеш на хората около себе си? 

Не харесвам думата пример.  Споделям убеждението, че всеки от нас има свой път и понякога просто се срещаме. И точно в това е ценността на живота. 


Какви са предизвикателствата, с които се сблъскваш?

Трудността на хората да се подкрепят един друг. Да виждат първо красивото и добро в другия. 


Как прекарваш свободното си време? 

Рисувам, пътувам, откривам нови места и хора. 


Какво те вдъхновява? 

Природата, човешката креативност, общуването.  


Защо във Велико Търново?

Търново е градът на моя дядо!  Той ме влюби в града. 


Как насочваш женската енергия в работата си? 

С опит повече да чувствам отколкото да анализирам, с рефлексия за собственото си поведение. 


Какво виждаш зад себе си? 

Много красиви места, срещи, приятелства. 


Какво искаш да виждаш повече в бъдеще?

Повече активност, свързаност и мисъл за децата. 


Четвъртото издание на ТЯ във Велико Търново ще се проведе на 8-ми януари от 19:00 часа в ТАМ

*Социалният формат 'ТЯ в ...' е създаден в Пловдив от Академия 'Екатерина Каравелова' с цел да вдъхновява и да спомага за сформирането на общности, където всяка жена може да намери подкрепа. Научи повече!


ТЯ във Велико Търново се организира на доброволчески принцип от Деница Милушева и Весислава Желева. Може да номинирате следващите вдъхновяващи жени, които да говорят на събитието, попълвайки този формуляр - >


През 2020 Академия 'Екатерина Каравелова' в партньорство със Си Ви Ес България и с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България ще сформира 5 нови доброволчески екипа в градовете Плевен, Ловеч, Монтана, Видин и Враца. Научи как да се включиш!


Следи информация за всички събития в инстаграм и фейсбук.Тази статия е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за изследвания на мира - Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази статия отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

1,055 views0 comments

Yorumlar


bottom of page