top of page

Ние сме фондация движена от вярата, че България

има нужда от повече уверени в способностите си жени

През 2018 създадохме форматът "ТЯ в..." с цел да показва и разказва историите на жените, които всеки ден правят невероятни неща, но не са известни. Споделяйки историите си, те вдъхват увереност на други жени да преследват целите си, докато в същото време получават заслужено признание. Срещите ни със стотици жени всеки месец ни вдъхновиха да дадем началото и на програма за личностно развитие за момичета и млади жени. 

В нашата работа ние се водим от ценностите Любов, Свобода и Мъдрост, а двигател на нашите дейности е екипът ни от доброволци и посланици на каузата ни в различни градове.

Социален формат 'ТЯ в..."

'Тя в …' е месечно събитие, което дава възможност на момичета и жени с различни истории и в 

различни професионални сфери да споделят 

своите преживявания, препятствията, с които са 

се сблъсквали и успехите, които са постигнали. Всеки месец местни екипи от доброволци организират ТЯ в Пловдив, ТЯ във Варна, ТЯ в Габрово, ТЯ във Велико Търново, ТЯ в Стара Загора, ТЯ в Сандански, ТЯ в Плевен, ТЯ в Ловеч, ТЯ във Видин, ТЯ в Монтана и ТЯ във Враца.  

65 събития организирани от доброволци в партньорство с местни заведения, галерии и популярни места за срещи до момента са дали глас на над 130 жени да говорят и разкажат своите истории. Научи повече тук!

Обучения

Разработихме шестмесечна обучителна програма, която помага на момичета и млади жени в Пловдив и Варна да станат по-уверени в себе си и способностите си, да изразяват мнението си и да преследват целите си.  

Научи повече тук!

2019 - 2020   -  Програма за личностно развитие 

ТЯ съм АЗ

2018 - Обучение 'Гражданско участие" и Творческа резиденция за правата на жените

2017 - Обучения за момичета в села в Северозападна България

Застъпничество

В Академия 'Екатерина Каравелова' вярваме, че жените имат важна роля по въпросите на мира и сигурността. През 2019  взехме активно участие в работната група “Жени, мир и сигурност” към МВнР, чийто резултат е първият Национален план за действие във връзка с Резолюция 1325 на ООН.  От 2021 сме член на Регионален съвет за развитие за Южен централен регион към МРРБ.

Участваме активно в развитието на международни политики засягащи правата на жените и сме член на тематичната работната група към Юромед Райтс. Благодарение на нашата работа гласът на българките се чува на ниво взимане на решения в структурите на ООН и  ОССЕ.

Our Mission

В Академия ‘Екатерина Каравелова’ сме се посветили на овластяването на момичета и жени чрез разработването на различни социални платформи и обучения, с които момичетата и жените стават по-уверени в способностите си, да изразяват мнението си, да преследват целите си и да адресират проблемите на техните общности. В трудните време, в които живеем вярваме, че България има нужда от способни и уверени жени, които се грижат за опазването на мира и природата и да има баланс в обществото ни.  

bottom of page