top of page

ТЯ в ...

'Тя в …' е месечно събитие, което дава възможност на момичета и жени с различни истории и в различни професионални сфери да споделят своите преживявания, препятствията, с които са се сблъсквали и успехите, които са постигнали. Целта на събитието е да бъде  уютно място, където други момичета и жени намират вдъхновение и приятелска и  подкрепяща среда в следването на техните стремежи.  

Историята

 

През юни 2018, Марина, Елена и Кирина от Академия ‘Екатерина Каравелова’ решават да организират събитие, което дава възможност на две жени, които не са известни и живеят в техният град Пловдив да разкажат за препятствията, с които са се сблъсквали и успехите, които са постигали. Наричат събитието ‘ТЯ в Пловдив’. Събирането, което се провежда в 'Отсреща' се оказва толкова емоционално и въздействащо, че започва да се случва всеки месец давайки дума всеки път на различни жени да говорят. Година и половина по-късно събития “ТЯ в…™” биват организирани от местни доброволчески екипи всеки месец в Пловдив, Варна, Габрово и Велико Търново, а през няколко месеца има събития и в Сандански. 

71 събития организирани от доброволци в партньорство с местни заведения, галерии и популярни места за срещи до момента са дали глас на над 140 жени да говорят, събитията са посетени от стотици хора и гледани на живо над 10 000 пъти. За краткия период “ТЯ в…”™ достига до близо 200 000 човека в национален мащаб, а екипа от 12 доброволеца живеещи в 6 различни града получава номинация за ‘Национална доброволческа инициатива’ на 2019 година.  През 2021 мрежата на ТЯ в...  вече обединява близо 40 доброволци, които организират събитията в Пловдив, Варна, Габрово, Велико Търново, Сандански, Стара Загора, Плевен, Ловеч, Видин, Монтана и Враца. 

Въпроси & Отговори за ТЯ в...™

Каква е идеята и целта на събитията?

ТЯ в…™ е месечно събитие, което дава възможност на момичета и жени с различни истории и в различни професионални сфери да споделят своите преживявания, препятствия, с които са се сблъсквали и успехите, които са постигнали. Целта на събитието е да бъде уютно място, където други момичета и жени намират вдъхновение и приятелска и подкрепяща среда в следването на техните стремежи. 

 

Целта на “Тя в…™” е да покажем жените, които всеки ден правят невероятни неща, но не са известни. Жените, на които даваме възможност да разкажат за каузите, дейността  и опита си са много различни една от друга, но ги обединяват това, че са интелигентни, любопитни, упорити, целеустремени и имат собствен стил. Стремим се жените, които каним за говорителки, да носят и една специфична благост в себе си, защото вярваме, че именно това качество на жената да подхожда с любов към света около нея е изключително важно в света, в който живеем в момента.

Кой организира ТЯ в…™?

Във всеки град събитието се организира от екип от доброволци в партньорство с местни заведения, галерии и популярни места за срещи. Всички екипи от различните градове са свързани в обща национална мрежа. На национално ниво зад инициативата стои Академия ‘Екатерина Каравелова’, която оказва подкрепа на всички екипи в организирането на събитията на местно ниво с публикуването на интервюта в сайта www.sheinbulgaria.org и комуникация на събитията в социалните мрежи, фейсбук и инстаграм. Академия “Екатерина Каравелова” редовно организира онлайн срещи на общността от доброволци, национална лятна среща на доброволците и обучения по различни теми, с които доброволците развиват допълнителни знания и умения. 

 

Научи повече за доброволците във всеки град:

Сандански

Как се избират говорителките?

Всеки може да номинира жена, която го вдъхновява да говори на събитията ТЯ в…™, като попълни този онлайн формуляр.  При избора на говорителки сред номинираните, екипите от доброволци освен от собствената си преценка се водят и от Етичен кодекс. 

Как се финансират събитията?

Всяко събитие се организира от доброволци в партньорство с местно заведение, галерия или друго място за срещи, което предоставя пространството безвъзмездно.  Събитията ТЯ в…™ са пример за общностно организиране и отделните събития ТЯ в…™ се организират изцяло на доброволен принцип. 

 

Академия ‘Екатерина Каравелова’ има разходи за координирането на мрежата на ТЯ в…™ и поддържането на сайт и социални мрежи, за които търси подкрепа чрез дарения и доброволен труд. 

Къде и колко често се провеждат събитията?

ТЯ в Пловдив - последния четвъртък на месеца във Wunderbær - Hills Beer Bar & Shop, ул. Бетовен 10

ТЯ във Варна - последния вторник на месеца в Социалната чайна, ул. Преслав 53

ТЯ в Габрово - първата сряда на месеца в Кафе Библиотеката, ул. Хаджи Димитър 4 

ТЯ във Велико Търново - първият вторник или сряда на месеца в ТАМ, ул. Марно поле 2 А

ТЯ в Сандански - на всеки няколко месеца в Градска галерия, Дом на културата, площад България 1

ТЯ в Стара Загора - първият петък на месеца в Къщата на Архитекта, ул. Сава Силов 37

ТЯ във Видин - първият вторник на месеца

ТЯ в Плевен - последната сряда на месеца в Кафе Бордо, ул. Сан Стефано 14

ТЯ в Ловеч - последния вторник на месеца в Културно-образователен център и музейна сбирка " Д-р Васил Радославов", ул. Дойран 4

ТЯ в Монтана - последния вторник на месеца в The Hub, бул. Трети март 78

 

ТЯ във Враца - Очаквайте повече информация скоро! 

От какви ценности е водена инициативата ТЯ в…?

37403516_1725382384207031_67307168567111
37330950_1725382367540366_51385132095352
37290137_1725382377540365_67240560324499

Любов - всичко, което правим е водено от любовта

Свобода - защото всяка жена е различна и има свободната воля да избере как да живее

Мъдрост - защото, в това да дадеш глас и платформа на някой носи отговорност, за това какво послание стига до обществото

От къде идва идеята? Това някакъв международен формат ли е?

Не, не е международен формат. Разказването на истории е традиция стара колкото света, а в днешния модерен свят социални събития с гости са често срещани в различни форми. Уникалното в събитията ‘ТЯ в…’ е, че те дават платформа на жени, които не са национално известни и които живеят в съответния град и всеки може да номинира жена да говори на някое от следващите събития. Социалният формат ТЯ в...™ е наша запазена марка със Свидетелство от Патентното ведомство на Република България. 

Защо събитията са  ‘ТЯ в…’, а не ‘Той в…' или 'Те в…'?

Има много причини формата да дава глас и платформа на жени да говорят. Една от тях е, че ни липсваха ролевите модели на жени, които ни показват един по-интелигентен женски образ от този, който стереотипно ни се показва в медиите.  На нашите събития до сега са говорили близо 100 жени и всяка една от тях е уникална, но това, което ги обединява е, че всички те балансират с много и различни отговорности - работа, семейство, образование, обществена дейност… Смело можем да кажем, че някои от жените, които говорят на нашите събития са истински съвременни будителки и вярваме, че те заслужават голяма обществена подкрепа и признание!

Как мога да иницирам събитията ‘ТЯ в…™’ и в моето населно място?

Пиши ни на info@sheinbulgaria.org 

Академия 'Екатерина Каравелова'

Фондация Екатерина Каравелова е регистрирано юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза с фирмено дело 41/2016.  

bottom of page