ТЯ в ...

'Тя в …' е месечно събитие, което дава възможност на момичета и жени с различни истории и в различни професионални сфери да споделят своите преживявания, препятствията, с които са се сблъсквали и успехите, които са постигнали. Целта на събитието е да бъде  уютно място, където други момичета и жени намират вдъхновение и приятелска и  подкрепяща среда в следването на техните стремежи.  

Историята

 

Когато организирахме първите дейности на Академия 'Екатерина Каравелова’ в села в Северозападна България се сблъскахме с изключително ниската самооценка на жените там. Този феномен обаче се оказа силно разпостранен и сред жени, които живеят и в градовете. 
Именно затова целта на 'Тя в ...' е да покажем жените, които всеки ден правят невероятни неща, но не са известни. Жените, на които даваме възможност да разкажат за каузите и дейността си са много различни една от друга, но има неща, които ги обединяват и това е, че са интелигентни, имат собствен стил, образовани, упорити и целеустремени. 

Instagram feed

 
Академия 'Екатерина Каравелова'

Академия 'Екатерина Каравелова' е програма на фондация Институт за изследвания на мира - Пловдив

Email: sheinplovdiv@gmail.com