top of page

Активните жени на Габрово: Запознай се с Ренета Колева

До 2021 г Ренета е главен учител по български език и литература в ПТГ "Д-р Никола Василиади" - Габрово. Паралелно с това се занимава и с научно-творческо изследване на художествени текстове. За нея "да бъдеш учител е привилегия, призвание и огромно предизвикателство в динамичния XXI век".



Как започва денят ти?

Денят ми започва в убеждението на персийския поет, софист и мистичен философ Мевляна Руми, че: „НЕ СИ КАПКА В ОКЕАНА, ТИ СИ ЦЕЛИЯТ ОКЕАН В ЕДНА КАПКА“.

Усмивката на слънцето ме дарява с необходимата дневна енергия за динамичното организиране на изпълнението на делничните задачи. Стремя се да координирам силите и енергията си за постигане на оптимален резултат от организационните, творческите и професионалните си занимания в областта на образованието, социалната сфера и изкуството на литературата, музиката, киното, театъра.

С какво се занимаваш професионално?

Аз съм главен учител по български език и литература в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово до 2021, а паралелно с това приоритет ми е научно-творческото изследване на художествените текстове, разкриване на скритите нишка на смисъла и интелектуалното им интерпретиране в дискурса на литературните текстове от българската и чуждата художествена литература. Винаги изхождам от максимата, че „Езикът е тялото на мисълта“, а мисълта е според мене е Езикът на характера на индивида.

Професионално предизвикателство за мене е участието ми от 2002 г. до 2021 г. в Националната комисия за проверка и оценка на ДЗИ по БЕЛ към МОН, което красноречиво говори за доказания ми професионализъм като оценител и арбитър в проверките на зрелостните изпити.

Да бъдеш учител е привилегия, призвание и огромно предизвикателство в динамичния ХХІ век, когато учителската професия обединява в себе си провокацията на преподаването и възпитаването на ценностните ориентири на децата и учениците. Истинският учител намира удовлетворение в постиженията на своите ученици, той е щастлив от професионалния си избор, от творческите си експерименти в класната стая, виждайки всяка година реалните резултати от работата си. Аз съм от тези, които напълно съзнателно, а не по силата на обстоятелствата, съм избрала тази професия, защото през моя ученически живот съм имала учители, които са оставили трайна положителна диря в съзнанието ми. Искам да повторя техния пример, пречупвайки го чрез моята професионална индивидуалност. Иска ми се и аз след време да оставя диря като любимата учителка за поколения наред.



А как прекарваш свободното си време?

За моята натура свободното време е територия на Духа, затова пълноценно се отдавам на любимите си четива, на вникване в посланията на философските и езотеричните учения на М. Руми, П. Дънов, К. Томов, Сл. Севрюкова и др. Слушането на приятна музика, гледането на забавни филми също изпълва с наслада времето ми за отмора. Но най-голямо удоволствие и непрестанна страст за мене представляват пътуванията до българските туристически обекти, както и странстването до непознати страни от Европа и Азия.


Защо избра да живееш в Габрово?

Родена съм в града на Рачо Ковача, завършила съм българска филология във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“- В. Търново, но с желание се отдадох на учителската професия в родното Габрово. Този избор е мотивиран от вътрешното ми усещане за изконна принадлежност към онзи предприемчив и изобретателен дух на габровците, който и до ден днешен респектира със стремежа си към конкурентно постигане на новостите, към изпреварващото иницииране на модерността във всички сфери на живота. Чрез пословичната си предприемчивост габровци създават след Освобождението моделите на модерната индустрия, първи разбират още от Възраждането важността на образованието и създават първото светско училище в града, отличават се с изключителен усет към провокативното и красивото в живота.



С какви трудности се сблъскваш в ежедневието?

Като преподавател и общественик, като областен координатор на Синдикат на българските учители - Габрово, смятам, че успявам да участвам активно и ползотворно в училищния и обществения живот в област Габрово. Честите ми служебни контакти с РУО-Габрово, Община Габрово, Областна управа – Габрово и образователните институции понякога са затруднени от огромната бюрокрация, субективните амбиции на някои от директорите на учебните заведения да наложат консервативните си виждания за образователния процес.

Вярвам в преобразяващата сила, която носи образованието на човека, за да се въздигне духовно нашето общество, а паралелно с това съм убедена, че ние учителите и нашите съвременници още съхраняваме изконните български традиции за преклонение пред знанието и културата. Никой друг народ няма в празничния си календар специален ден на духовността, а ние отбелязваме два: Ден на славянската писменост и култура и Ден на народните будители. В тази връзка, посвещавайки се на учителската професия, съзнавам огромната отговорност да бъда апостол на просветата и нравствеността за младото поколение, което ми дава невероятното чувство за удовлетворение от изпълнения дълг към първоучителите и съзнанието за собствения ми принос в този изключително важен национален процес.


За какво мечтаеш? Какво те вдъхновява?

Вдъхновението за мене произтича от чистата енергия на съзидателния Живот, от позитивното възприемане на случващото се и адекватното трансформиране на положителното начало в творческия дух, в Мечтата за новите професионални и обществени начала. Перспективата на бъдещето винаги ни изкушава с визията на Доброто, Честта, Човеколюбието, защото такава е човешката природа – да търси и открива вълнуващото Различие и да очаква неговото осъществяване в собственото си битие. Вдъхновението е Предизвикателството на новото, превъплътено в силата на Устрема за неговото създаване.


Какво е за теб доброволчеството?

Доброволчеството е важен аспект от социалния живот на човека, то се свързва с дейности за опазване на околната среда, за съхранение на местното фолклорно и културно наследство, за подпомагане на деца и ученици според различни обществени каузи. Конкретен пример за доброволчески акт бе реализиран в навечерието на майските празници на духовността 2022 година, когато като председател на Общинския координационен съвет на СБУ – Габрово, учител и гражданин заедно с г-жа Бистра Георгиева, член на ИК на СБУ - Габрово, и г-жа Валентина Кайкова, председател на СО на СБУ в ДГ "Слънце"- Габрово, направихме дарение за децата и учениците на украинските бежанци, настанени в 6-ти корпус на студентските общежития на Техническия университет - Габрово. То включваше детски книжки, художествена литература и учебни пособия на български език. Този хуманен акт се осъществи в партньорство с г-жа Кристина Сидорова, областен координатор към областна администрация - Габрово на Координационен център в помощ на бежанците от Украйна.


Как използваш женската си енергия?

Ø За подпомагане на реализацията на обучителни програми за младите учители

Организирах обучението на учителите от Клуб на младия учител – област Габрово по иновативната тема в предучилищното образование: „Настолните игри ХАБА“ на 12 и 14 април 2022 г. в залата на ДГ „Дъга“ – Габрово.

Ø За гъвкаво внедряване на модерните методи на преподаване чрез участие в програми за наставничество в средното образование

Работя за създаване на необходимите условия за реализация на таланта и дарбите на учениците и учителите от града и областта за постигане на по-добри нива на образованието на обучаваните. Също и осъществявам целево партниране със ЗОНТА Интернешънъл България, Дистрикт 10, Ареа 5 по проекта „Не на кибернасилието срещу жени и деца“ – 2022-2023 г., като организирах обучение на педагогическата колегия, членуваща в СБУ, по проблема с представител на ЗОНТА.


Ø За целенасочена работа по проекти, свързани с утвърждаване на нови образователни програми за български ученици и чужденци, коректор на учебници и учебни пособия и други.


Как завършва един твой ден?

Ако денят ми започва с ароматно кафе, с усмивка и „намигане“ към професионалните ми задължения, то той завършва с удовлетворението от добре свършената работа, със споделената „ласка“ на вниманието на близките в семейството, с радостта от подаръка на Живота да изживея още един ден.

Традицията на патриархалното семейство, осъществена по време на „тайнството“ на Вечерята при старите българи, днес аз откривам трансформирана в модерно дистанционно общуване по телефона или в социалните мрежи с моите най-близки хора, но все пак гласовете им ме зареждат с позитивната енергия на споделената обич, съпричастност към проблемите и желание за добротворство.

Моят денмзапочва със закачлива усмивка и завършва с умиротворена душа, чистосърдечни чувства и блага мисъл за бъднините.


Тя в Габрово през Декември ще се проведе на 7.12. от 18ч в ресторант "Сопрано".

 

Всички събития ТЯ в... се организират на доброволен принцип. Можеш да ни подкрепиш да продължим да ги организираме като си купиш книгата "Пътеводител към себе си"



339 views0 comments

Commentaires


bottom of page