top of page

Обучения за момичета и жени в Северозападна България

С финансовата подкрепа на Български Фонд за Жените през септември и октомври 2017 бяха проведени 8 обучения в село Ковачица, община Лом и село Златия, община Вълчедръм.

  • Личностна реализация и мотивация

  • Успешна комуникация и преодоляване на конфликти

  • Търсене на работа и успешно интервю

  • Жените в 21 век

Академията организира и индивидуални консултации по темите

  •  Подготовка на CV

  •  Търсене на работа чрез сайтове

  •  Подготовка за успешно интервю

Общо 42 момичета и жени от български и ромски произход участваха в курсовете, за които в селата пристигнаха обучители от големите градове на страната.

 

Ето и какво казват някои от участничките в Академията за обучението "Личностна реализация и мотивация":

"Научих, че трябва да съм по-мотивирана и самоуверена!"

"Научих, че не бива да се отказвам от мечтите си, въпреки, че съм жена!"

'Да не се предавам и да реализирам с труд мечтите си!"

Академия 'Екатерина Каравелова'

Фондация Екатерина Каравелова е регистрирано юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза с фирмено дело 41/2016.  

bottom of page