top of page

От кварталната пейка до заседателната маса: какво е Регионален съвет за развитие и защо е важен?

Всички искаме да живеем в населено място, което е сигурно, чисто, има все по-модерна и удобна инфраструктура за хората от различни възрасти, има изобилие от зелени площи, предлага разнообразни възможности за отдих и култура, място, където всеки може да развие личния си и бизнес потенциал и още и още.

Снимка: архив на Фондация Екатерина Каравелова

Чували ли сте цитата “Не питай какво родината ти може да направи за теб, а питай какво можеш да направиш ти за родината си!”. Ние не само сме го чували, а вярваме, че като фондация, движена от доброволчество, правим и даваме всичко от себе си, за да допринасяме дори и с едно малко зрънце към това България да става все по-добра страна за живеене.


Когато през август 2020 научихме от сайта ngobg.info, че се сформира Регионален съвет за развитие /РСР/ на Южен Централен регион (ЮЦР) и, че се търсят представители на граждански организации, решихме да кандидатстваме и участваме в този процес, защото вярваме, че е важно гласа на жените, с които работим и се срещаме всеки месец да достига до взимащите решения. Няма да скрием, че процедурата за включване в Съвета беше изключително тежка и бюрократична и в един момент почти щяхме да се откажем, но вложихме много време и усилия, защото вярваме, че е важно и трябва на заседателната маса да има представители и на обикновените граждани.


Като член на РСР на Южен централен регион редовно ще споделяме информация за неговата дейност. Когато за обсъждане се поставят важни и стратегически проекти, нашият приоритет ще е да съблюдаваме те да спазват националните и международни стандарти относно равенството на половете и социалното включване на маргинализирани групи, към които България се е присъединила. .


На 21 януари 2021 се проведе първото онлайн заседание на Регионален съвет за развитие на Южен централен регион в новия му състав, на което бяха избрани председател и зам. председател на РСР. Заседанието беше открито от зам. министъра на регионалното развитие и благоустройство Деница Николова, която сподели, че Регионалните съвети за развитие ще имат важна роля при предварителната селекция на проектите с европейско финансиране и изпълнението на интегрираните мерки, свързани със спецификата на територията. „Поставяме фундаментите за прилагането на новия модел на регионалната политика. Заедно и в партньорство трябва да работим за намаляване на дисбалансите на териториите, както междурегионално, така и вътрешно регионално“, посочи Деница Николова.


Населените места в Южен централен район за планиране ще получат около 16% от целия ресурс на инструмента за интегрирани териториални инвестиции по новата Програма за развитие на регионите /ПРР/ в периода до 2027 г. Ресурсът включва и по 10% от бюджетите на останалите европейски програми, за да се изпълняват комплексно проектните намерения без делене на общините на градски и селски. Пловдив, като център на растеж в района, ще получи финансиране и по мярката за градско развитие на новата ПРР, като заедно с Бургас и Стара Загора ще бъде включен в обособен клъстърен бюджет за изпълнение на инвестиционни проекти.


Членовете с право на глас по чл. 18, ал. 4, т.1 и т.2 от Закона за регионално развитие избраха за председател на съвета кмета на община Пловдив Здравко Димитров, а за заместник-председател бе гласувана кандидатурата на кмета на община Кърджали Хасан Азис.


Като наблюдател с право на съвещателен глас Марина Кисьова де Хеус, изпълнителен директор на фондацията и представител в Съвета на групата организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията, равните възможности, социалното включва и интегрирането на маргинализираните групи, ще има право на глас единствено при приемането на решения по чл. 19, ал. 1, т.3 от Закона за регионално развитие.


Може да се запознаете с подробна информация за РСР и кои са неговите членове на сайта на МРРБ тук: https://www.mrrb.bg/bg/regionalno-razvitie/za-grupirane/regionalni-suveti-za-razvitie/Comments


bottom of page