top of page

Зи

През септември месец Академия 'Екатерина Каравелова' организира творческа резиденция посветена на правата на жените.  Резиденцията е естествено продължение на социалното събитие 'Тя в Пловдив', което организираме всеки месец и около, което постепенно се изгради общност. В резиденцията взеха участие 12 момичета и жени, които работиха в 3 направления-текст, илюстрация и активизъм. В серия от публикации представяме участничките в резиденцията.Зи фотограф Виолета Апостолова-Лети

Име: Зи

Направление: Илюстрации


Каква беше твоята подбуда, за да участваш в Творческата Резиденция "Тя в Пловдив"?

Толкова поетично... Чисто с визуалната част исках да помогна и да се запозная с други хора и различни тематични проблеми.

Коя тема свързана с женския активизъм ти е при сърце?

За самозащитата, върху която със Силвияще работим. За самоувереността - ако някой не е уверен с това, с което се заминава, той и не е уверен като цяло в живота.

Как си представяш бъдещото ти участие в общността на "Тя в Пловдив" и женското движение?

Искам да направим книжка за самозащитата - да илюстрираме и да помогнем на повече жени да се запознаят с повече подходи, за да се чувстват уверени и сигурни. И друго сега и в бъдеще желая да помагам с визуалната част на "Тя в Пловдив" и промотирането на събитията.

Творчеството на Зи може да намериш на http://istoriiki.com.


*Творческата резиденция се осъществи с финансовата подкрепа на Български фонд за жените

10 views0 comments

Comentarios


bottom of page