top of page

Академия ‘Екатерина Каравелова’ вече с международно представителство, Юромед Райтс

В края на месец април 2019 Марина Кисьова де Хеус, основател и изпълнителен директор на Академия ‘Екатерина Каравелова’ взе участие в работна среща посветена на темата за правата на жените организирана от международната организация Euromed Rights. Срещата, която се проведе като паралелно събитие на Форума за равнопоставеност на ООН Жени в Тунис събра представители на над 20 организации от страни от Близкия изток, Северна Африка и Европа.

Международна среща на работна група 'Права на жените' в Средиземноморието. Тунис 2019 снимка: Юромед Райтс

Мисията на Юромед Райтс, която е основана през 1995, е да насърчава и затвърждава правата на човека и демократичната реформа в Евро-средиземноморския регион. С главен офис в Копенхаген и офиси в Брюксел, Париж и Тунис организацията си е поставила за цел да е мост между неправителствените организации от Севера и Юга и да ги подпомага в тяхното застъпничество както на местно, така и на европейско и международно ниво.


През октомври 2019, Марина Кисьова де Хеус беше поканена за член на работната група на Юромед Райтс посветена на правата на жените с тригодишен мандат. Участието на Академия ‘Екатерина Карвелова’ в работната група ще даде възможност гласа на българките по важни международни теми да бъде чут от правещите политики и взимащите решения както на ниво Европейски съюз, така и в структурите на ООН.


В следващите месеци работата на Марина в работната група ще е фокусирана върху подготовката на "Пекин +25" за ревюто на Декларацията и платформата за действие от Пекин, приети от Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г.  


"Малко български организации участват със застъпнически кампании във взимането на важни международни решения, особено що се отнася до организации като ООН и ОССЕ. Вярвам, че нашият глас и нашите виждания, като българки са също толкова важни и ценни и трябва да имат тежест при формирането на международни политики" Марина Кисьова де Хеус


41 views0 comments

Comments


bottom of page