top of page

Успешният национален формат Тя в..™ скоро в Монтана и Враца - търсят доброволци за организацията му

Updated: Jul 1, 2020


Успешният национален формат на социално събитие Тя в… скоро ще е в Монтана и Враца и се търсят доброволци за организацията му.Популярният формат Тя в… е месечно събитие, което дава възможност на момичета и жени с различни истории и професии да споделят своите преживявания, препятствия, с които са се сблъскали, и успехите, които са постигнали. Целта на срещите е да бъдат уютно пространство, в което други от присъстващите да намират вдъхновение и приятелска подкрепяща среда в следването на своите стремежи.


Как е създаден форматът?

През юни 2018 Марина Кисьова де Хеус, Елена Лулчева и Кирина Бойкова от Академия „Екатерина Каравелова“ решават да организират събитие, което дава възможност на две активни жени, които живеят в Пловдив и които не са толкова известни, да разкажат за себе си и дейността си. Наричат събитието „Тя в Пловдив“. Срещата се оказва толкова емоционална и въздействаща, че започва да се случва всеки месец, давайки дума всеки път на различни участнички. Две години по-късно „Тя в…“ обединява близо 20 доброволци, които редовно организират формата в Пловдив, Варна, Габрово, Велико Търново и Сандански.


50 събития, организирани от доброволци в партньорство с местни заведения, галерии и популярни места за срещи, до момента са дали трибуна на над 100 дами. Събитията са посетени от стотици хора и гледани на живо хиляди пъти. За краткия период, в който съществува, „Тя в…”достига до близо 200 000 човека в национален мащаб, а екипът доброволци, живеещи в 6 различни града, получава номинация за Национална доброволческа инициатива на 2019 година.
На 11 юли от 10:00 часа в Общински младежки дом Монтана и на 12 юли от 10:00 часа в Младежки център Враца, всеки може да научи повече от създателите на формата и доброволци, които вече организират събитието в своите градове по време на инфо-срещата и да се включи в обучението за доброволци.


Програма


Инфо-среща

10:00 - 11:00 Представяне на концепцията на социалния формат ТЯ в…™ - Марина Кисьова де Хеус и Маргарита Спасова


Обучение за доброволци

11:20 - 13:00 Първа сесия

Добра среща. Да се запознаем и опознаем. Кога и защо започна “ТЯ в …”. Мисия и ценности.

13:00 - 14:00 Обяд

14:00 - 17:00 Втора сесия

“Тя в моя град: Стъпка по стъпка в организирането на събитието “ТЯ в …”

Фасилитатор на обучението Катерина Стоянова


Участието е безплатно, но изисква задължителна регистрация тук: https://forms.gle/Qy41pqNuP6MyqJUD9

Виж как започва инициативата в краткия документален филм в предаването "Малки истории" на БНТ:

Тази статия е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за изследвания на мира - Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази статия отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

76 views0 comments

Comments


bottom of page