top of page

ТЯ от Северозападна България: Запознай се със Сребрина Ефремова

Updated: Jun 11, 2020

В серия от интервюта ще ви запознаем с жени, които с действията си допринасят за културното и икономическо развитие на Северозападна България.


Днес ви представяме Сребрина Ефремова, която е основател на фондация Генерация, чиято основна мисия е личностното и професионално развитие на младите хора. Завършила е „Журналистика“ и магистратура „Европейска публична администрация“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Работи в неправителствения сектор от 2011 година, омъжена с две деца – на 3 и на 5 години. 


Сребрина Ефремова, снимка личен архив

Как реши да създадеш фондация, която да помага на жените в Северозападна България? 

Фондация „Генерация“ беше създадена през 2015 г. в Лом с идеята да помага на младите хора да намерят себе си, да споделяме личен, житейски и професионален опит и да сме им полезни. Младите хора в Лом са искащи, знаещи и амбициозни, те имат право на достъп до същите качествени услуги, до които имат младежите в центъра на София, например. А разстоянието е само 160 км. и нямаме никакво извинение да не го направим. 

Постепенно в работата ни се оформиха различни направления, като осъзнахме, че развитието на децата и младежите няма как да не е свързано с това на средата като цяло. Женското предприемачество се появи като тема, в момента, в който намерихме възможност за партньорство с фондация „Каузи“ – една от най-утвърдените организации в областта на подкрепата за стартиращи предприемачи. Така разработихме програмата wENTPower – обучения и консултации за жени-предприемачи от Лом. Българският фонд за жените припозна каузата и връзката между създаването на условия за собствен бизнес за жени, икономическата независимост, която това дава и подобряването на живота им като цяло и подкрепи проекта. В пилотното му издание се включиха над 40 жени, въпреки че ние очаквахме не повече от 10. Успяхме да подкрепим едно от момичетата с малка сума пари, с които да закупи професионални материали за бизнеса си. 


Последната ти инициатива е специален фонд за подпомагане на жени в стартирането им на собствен бизнес. Разкажи ни за нея? Как може някоя жена с бизнес идея да се възползва от подкрепата, която оказва фонда?

Именно работата ни с жени в Лом вдъхнови и следващата инициатива. Видяхме, че повечето идеи на момичетата биха могли да започнат с малка, дори символична помощ. Така се роди b4b hub – микрофонд за подпомагане на жени-предприемачи от Северозападна България. Българския фонд за жените подкрепи и тази идея. Инициативата е интересна заради това, че ангажира социално отговорни компании с дарение на стоки и услуги, необходими за функционирането на всеки бизнес (счетоводни услуги, изработка на сайт, лого, хостинг домейн и т.н.), които след това на конкурсен принцип се разпределят под формата на ваучери към жени-предприемачи. Основният критерий, по който ще класираме идеите и начинанията на момичетата, е дали разполагаме с това, което са заявили като нужда. Ще се стараем да помагаме на жени от уязвими групи, както и да подкрепяме начинания, които имат не само бизнес, но и социален аспект.


Кандидатстването за подкрепа от Фонда става чрез онлайн формуляр, а крайният срок е 19 януари 2020 г. Наградите ще бъдат връчени на 30 януари в София. 

Какви са предизвикателствата, с които се сблъскваш в работата си?

Всички, с които се сблъскват останалите ентусиасти от неправителствения сектор – недостатъчно финансиране, което води до ограничаване на възможностите ни да планираме и предлагаме разнообразие от услуги. Понякога не успяваме да стигнем до целевата група поради това, че нямаме достатъчно време и ресурс да комуникираме пълноценно. Големият проблем са обществените нагласи, които се създават в момента по отношение на гражданския сектор. Всеки път, когато чуя някоя от дамите, че планира създаването на НПО, искрено се възхищавам на смелостта ѝ да го прави именно сега – в ситуация на недоверие и системно очерняне на сектора. Но мисля, че всъщност именно предизвикателствата карат организациите да са по-гъвкави в намирането на решения, така се създават иновациите, каквато всъщност е и b4bhub-a. 


Как си представяш Северозападна България след 10 години?

Когато говориш в София, например, с човек, който в близките години не е ходил на Северозапад, по погледа му се чете как си го представя. Но всъщност в Монтана, Враца, Видин, Лом има млади хора, които избират да създадат семейство и да отгледат деца, пътуват, четат, учат, интересуват се. Библиотеките и читалищата в тези градове са средища, около тях се върти животът. Смятам, че използването, насочването и развитието на този капитал в правилната посока рано или късно ще промени нагласите. Градове като Лом с богата история, с традиции в културата, с ресурса на реката, в следващите 10 години би трябвало доста да са напреднали в развитието си. Ако има какво да предложиш на младите хора на място, те биха оставали. Събуждащото се автентично активно гражданство в града, включително възраждането на първото женско дружество в града, също допринася за създаването на усещане за подобряване на ситуацията.  

Преди две години, дейността на Академия 'Екатерина Каравелова' започна именно от Северозападна България. През 2020 Академия 'Екатерина Каравелова' в партньорство със Си Ви Ес България и с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България ще сформира 5 нови доброволчески екипа в градовете Плевен, Ловеч, Монтана, Видин и Враца. Научи как да се включиш! 


 

Тази статия е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за изследвания на мира - Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази статия отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.2,151 views0 comments

Comments


bottom of page