top of page

Стипендия за жените, които искат да развиват кариера в сектор сигурност


Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Офиса на ООН по разоръжаване във Виена обяви 15 пълни и 35 частични стипендии за млади жени за участие в 2 месечна специализирана програма за придобиване на квалификация в сектор сигурност.Специализацията ‘Превенция и резюлюция на конфликти чрез контрол на оръжия, разоръжаване и неразпространение на ядрени оръжия’ включва 8 седмична интензивна онлайн програма и едноседмична визита във Виена, където участничките ще посетят различни международни организации.


Кандидатстването е до 13 февруари. Повече информация тук.

42 views0 comments
bottom of page