top of page

Силвия

През септември месец Академия 'Екатерина Каравелова' организира творческа резиденция посветена на правата на жените.  Резиденцията е естествено продължение на социалното събитие 'Тя в Пловдив', което организираме всеки месец и около, което постепенно се изгради общност. В резиденцията взеха участие 12 момичета и жени, които работиха в 3 направления-текст, илюстрация и активизъм. В серия от публикации представяме участничките в резиденцията.Силвия фотограф Виолета Апостолова-Лети

Име: Силвия

Направление: Активизъм


Каква беше твоята подбуда, за да участваш в Творческата Резиденция "Тя в Пловдив"?

За мен грижата за хората и околната среда е това, което ме зарежда и мотивара и като жени, ние трябва да бъдем активни и въвлечени в решаването на проблемите на нашето общество.

Коя тема свързана с женския активизъм ти е при сърце?

Намирането на сила и увереност. Като жени да излезем от ролята на жертва и да се чувстваме сигурни и способни сами да се защитаваме.

Как си представяш бъдещото ти участие в общността на "Тя в Пловдив" и женското движение?

Виждам себе си част от "Тя в Пловдив" като организатор на събития  и инициативи свързани с разнообразни теми за Правата на Жените.

Един от проблемите, които беше идентифициран по време на резиденцията е колко по-опасно е за всяка жена да се прибира по тъмно сама. Колко от нас държат ключовите си в ръце, когато минаваме по недобре осветена улица? А колко от нас изобщо не излизат понякога, защото трябва да се приберат сами? Силвия вече работи по организирането на курс по самоотбрана за жени в Пловдив!


*Творческата резиденция се осъществи с финансовата подкрепа на Български фонд за жените

8 views0 comments

Comments


bottom of page