top of page

Росица

През септември месец Академия 'Екатерина Каравелова' организира творческа резиденция посветена на правата на жените.  Резиденцията е естествено продължение на социалното събитие 'Тя в Пловдив', което организираме всеки месец и около, което постепенно се изгради общност. В резиденцията взеха участие 12 момичета и жени, които работиха в 3 направления-текст, илюстрация и активизъм. В серия от публикации представяме участничките в резиденцията.Росица фотограф Виолета Апостолова-Лети

Име: Росица

Направление: Текст


Каква беше твоята подбуда, за да участваш в Творческата Резиденция "Тя в Пловдив"?

Бях привлечена от енергията, която се прожектира от тази общност. Винаги съм искала да бъда част от такова движение, което запазва ценностите си и образа да бъде жена, но се бори за правото да избере какъв вид жена.

Коя тема свързана с женския активизъм ти е при сърце?

Ролята на жената в поезията и изкуството, свободата да изразява своите чувства, емоции и желания, как може да разкрие своята сексуалност и това да бъде прието от обществото без да изпитва страх, че ще бъде съдена по някакъв начин.

Как си представяш бъдещото ти участие в общността на "Тя в Пловдив" и женското движение?

Да бъда част от “Тя в Пловдив” е важен момент не само за жената в мен, но и твореца. Да бъда част от тази креативна и свободомислеща общност, събужда забравена жажда за изкуство. Усещането да принадлежиш към такът тип движение, не може да бъде просто описано в дума, то се усеща с всички сетива.


*Творческата резиденция се осъществи с финансовата подкрепа на Български фонд за жените

8 views0 comments

Comments


bottom of page