top of page

Очаквайте скоро събитията ТЯ в… и в Плевен!

Updated: Jun 9, 2020


Обучение за доброволци, Марина Кисьова де Хеус от Академия 'Екатерина Каравелова' снимка: Виолета Апостолова Лети

Със завръщането към по-нормален начин на живот и възможностите за срещи нашият екип пътува до Плевен, града на първото българско светско девическо училище в България. В уютната атмосфера на Кафе Бордо проведохме обучение в тесен кръг за доброволците, които ще организират бъдещите събития ТЯ в Плевен.


Близо две години след началото на формата ТЯ в Пловдив, Плевен ще бъдещ шестият град където ще се провеждат събитията, които всеки месец дават възможност на две жени живеещи в града да споделят своите преживявания, препятствията, с които са се сблъксвали и успехите, които са постигнали, за да вдъхновяват. 48 събития организирани до момента в Пловдив, Варна, Габрово, Велико Търново и Сандански са били място на вдъхновение и сигурна и подкрепяща среда за стотици момичета и жени.Еднодневното обучение за доброволци запозна участниците с рамката на формата, ценностите и целите на събитията. Целта на “Тя в…™” е да дава глас и платформа на жените, които всеки ден правят невероятни неща, но не са национално известни, а общностния и демократичен подход в организацията на събитията прави събитията естествено място за сформирането на подкрепящи се женски общности и събуждане на гражданска енергия.


Обучение за доброволци; снимка: Виолета Апостолова-Лети

В духа на нашата визия, че България има нужда от повече уверени в способностите си жени, които се грижат да има баланс и са отговорни към опазването на мира и природата, специално за обучението в Плевен основателката на BuzzBeeBox, Диана Тотинска, която е родом от града представи и кутията, която спасява пчелите и помага за запазване на биоразнообразието.


Диана Тотинска, BuzzBeeBox, обучение за доброволци; снимка: Виолета Апостолова-Лети

Обучението за доброволци, базирано на методите на неформалното образование организирахме заедно с нашите партньори от Си Ви Ес България и благодарение на финансовата подкрепа на на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, като част от проект за разширяването на мрежата от градове, в които се провеждат събитията ТЯ в…. Предстоят обучения за доброволци в градовете Монтана, Видин, Враца и Ловеч. Следи информация за бъдещи обучения на нашата фейсбук страница.


Катерина Стоянова, Си Ви Ес България, обучение за доброволци; снимка: Виолета Апостолова-Лети
Научи повече за проекта ТЯ в България!

Тази статия е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за изследвания на мира - Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази статия отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.


112 views0 comments

Comments


bottom of page