top of page

Йоана

През септември месец Академия 'Екатерина Каравелова' организира творческа резиденция посветена на правата на жените.  Резиденцията е естествено продължение на социалното събитие 'Тя в Пловдив', което организираме всеки месец и около, което постепенно се изгради общност. В резиденцията взеха участие 12 момичета и жени, които работиха в 3 направления-текст, илюстрация и активизъм. В серия от публикации представяме участничките в резиденцията.Йоана фотограф Виолета Апостолова-Лети

Име: Йоана

Направление: Текст


Каква беше твоята подбуда, за да участваш в Творческата Резиденция "Тя в Пловдив"?

Въпросите за феминизма, правата на жените и проблемите свързани с тях винаги са ме вълнували, затова когато попаднах на публикацията за Творческата резиденция, реших, че няма как да не се включа в това събитие.

Коя тема свързана с женския активизъм ти е при сърце?

Едната тема е историческата перспектива на феминизма, тъй като в България хората не са наясно какво е всъщност означава феминизъм, защо се заражда и през какви етапи преминава. Тази липсва на информация води до грешно възприемане на ситуациите и теми засягани във феминисткото движение. А другата тема е за сексуалното образование и смятам, че е важно да се включва, когато говорим за права на жените. Сексуалното образование действа като превенция срещу насилието, ранни полови контакти, тийнейджърката бременност и абортите. То може да възпитава към толерантност, уважение, придобиване на самочувствие и увереност, което важно за всички членове на нашето общество.

Как си представяш бъдещото ти участие в общността на "Тя в Пловдив" и женското движение?

Представям си, че това движение само ще расте от тук нататък. Бих желала да участвам в писане на статии, текст и организиране на събития.


*Творческата резиденция се осъществи с финансовата подкрепа на Български фонд за жените


9 views0 comments
bottom of page