top of page

Вероника

През септември месец Академия 'Екатерина Каравелова' организира творческа резиденция посветена на правата на жените.  Резиденцията е естествено продължение на социалното събитие 'Тя в Пловдив', което организираме всеки месец и около, което постепенно се изгради общност. В резиденцията взеха участие 12 момичета и жени, които работиха в 3 направления-текст, илюстрация и активизъм. 

В серия от публикации представяме участничките в резиденцията.Вероника фотограф Виолета Апостолова-Лети

Име: Вероника

Направление: Активизъм

Каква беше твоята подбуда, за да участваш в Творческата Резиденция "Тя в Пловдив"?

Идеята ми беше нови начинания, понеже съм в период за завихряне на нови неща и много силно го усетих, че резонира идеята с мен. Направих опит да събера мои приятелки в група за споделяне и обогатяване, затова усетих резиденцията като възможност подобно събитие да се случи. Отделно много обичам да организирам събития, в които има кауза и смисъл. Също и търся среда и съмишляници за всички идеи, които имам.

Коя тема свързана с женския активизъм ти е при сърце?

Колективната женска сила. Идеята за взаимно обогатяване една друга и силата на женската енергия в по глобален аспект.

Как си представяш бъдещото ти участие в общността на "Тя в Пловдив" и женското движение?

Организиране на събития, кампании,развитие на идеи.


*Творческата резиденция се осъществи с финансовата подкрепа на Български фонд за жените.

28 views0 comments

Comments


bottom of page