сб, 11.07 | Montana

ТЯ в Монтана - обучение за доброволци

Registration is Closed
ТЯ в Монтана - обучение за доброволци

Time & Location

11.07.2020 г., 10:00 – 17:00
Montana, Montana, Bulgaria

About the Event

През юни 2018, Марина, Елена и Кирина от Академия ‘Екатерина Каравелова’ решават да организират събитие, което дава възможност на две активни жени, които живеят в Пловдив и които не са толкова известни да разкажат за себе си и дейността си, за препятствията, с които са се сблъсквали и успехите, които са постигнали. Наричат събитието ‘ТЯ в Пловдив’. Събирането се оказва толкова емоционално и въздействащо, че започва да се случва всеки месец, давайки дума всеки път на различни жени да говорят. Година и половина по-късно  ТЯ в…™ обединява близо 20 доброволци, които редовно организират ТЯ в Пловдив, ТЯ във Варна, ТЯ в Габрово, ТЯ във Велико Търново и ТЯ в Сандански. 48 събития организирани от доброволци в партньорство с местни заведения, галерии и популярни места за срещи до момента са дали глас на 97 жени да говорят. Събитията са посетени от стотици хора и гледани на живо над 10 000 пъти. За краткия период, в който съществува “ТЯ в…”™ достига до близо 200 000 човека в национален мащаб, а екипът доброволци живеещи в 6 различни града получи номинация за ‘Национална доброволческа инициатива’ на 2019 година. Стани част от екипа доброволци на ТЯ в Монтана! Ела на 11 юли в Младежки дом, за да научиш повече и да участваш в обучението за доброволци. Програма Инфо-среща 10:00 - 11:00 Представяне на концепцията на социалния формат ТЯ в…™  - Марина Кисьова де Хеус и Маргарита Спасова Обучение за доброволци 11:20 - 13:00 Първа сесия Добра среща. Да се запознаем и опознаем. Кога и защо започна “ТЯ в …”. Мисия и ценности. 13:00 - 14:00 Обяд 14:00 - 17:00 Втора сесия “Тя в моя град: Стъпка по стъпка в организирането на събитието “ТЯ в …” Фасилитатор на обучението Катерина Стоянова, CVS-Bulgaria Ако си любопитна за какво става дума, но не си сигурна дали искаш да си част от доброволческия екип, ела само на инфо-срещата. А ако вече нямаш търпение да си част от национална мрежа от доброволци, които правят добро и събуждат искрата на женска подкрепа и солидарност, регистрирай се за участие и в обучението. Участието е безплатно, но изисква задължителна регистрация тук: https://forms.gle/Qy41pqNuP6MyqJUD9 Научи повече за нас и формата ТЯ в… на www.sheinbulgaria.org ------ Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за изследвания на мира - Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. Проектът ACF/78 “ТЯ в България - създаване на общности работещи за видимост на проблемите на жените и изграждане на мрежа от активистки за правата на жените” се изпълнява с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е да бъде развита мрежата на събитията ‘ТЯ в…’ в градовете Плевен, Ловеч, Видин, Враца и Монтана и да бъде издаден наръчник ‘Как да организирам ‘ТЯ в…’ моят град’. снимка: Violeta Apostolova/ Leti phоtography обучение за доброволци ТЯ в... Габрово и Велико Търново

Registration is Closed